4 marca 2018

Budownictwo

Badania termowizyjne w budownictwie

Szacuje się, że budynki  mieszkalne zużywają około 35 % całkowitej energii zużywanej w Polsce, z czego około 71% przeznaczone jest na ich ogrzewanie. Nie ma wątpliwości, że skuteczna izolacja termiczna to inwestycja pozwalająca zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Standardy nowoczesnego budownictwa oraz rosnące koszty energii pokazują, że izolacja termiczna to dziś konieczność.  Badanie termowizyjne budynku pozwala ocenić stan izolacji termicznej oraz wskazać ewentualne mostki termiczne – czyli miejsca „ucieczki ciepła” z budynku.

Badanie kamerą termowizyjną pozwala m.in. na:

 • ocenę jakości wykonania izolacji termicznej
 • lokalizowanie nieszczelności (mostków termicznych)
 • ocenę szczelności stolarki okiennej i drzwiowej oraz ich prawidłowego zamontowania
 • badanie instalacji grzewczych
 • lokalizację przedmuchów powietrza
 • wykrywanie i lokalizacja przecieków
 • ustalenie przczyn zawilgocenia przegród budowlanych
 • ustalanie przyczyn zagrzybienia oraz wskazanie miejsc potencjalnie zagrożonych porażeniami biologicznymi
 • lokalizacja zabudowanych rur z ciepłą wodą
 • wyznaczanie miejsc przebiegu oraz usterek ogrzewania podłogowego
 • diagnostyka wentylacji i klimatyzacji
 • sprawdzenie mieszkania / domu przed zakupem w celu wykrycia nieprawidłowości

Badanie termowizyjne budynków – przykładowe zdjęcia

Badanie termowizyjne dachu

Brak ciągłości izolacji dachu

Nieszczelności izolacji termicznej cokołu

Nieszczelności izolacji termicznej cokołu

Mostki termiczne widoczne w kamerze termowizyjnej

Mostki termiczne widoczne w kamerze termowizyjnej

Badanie termowizyjne okin

Nieszczelne okno

Nieszczelne drzwi

Nieszczelne drzwi

Kapilarne podciąganie wilgoci

Kapilarne podciąganie wilgoci

Kiedy można wykonywać badanie termowizyjne ?

 • Badania termowizyjne budynków wykonuje się w sezonie grzewczym gdy różnica między
  temperaturą wewnątrz badanego budynku, a temperaturą na zewnątrz wynosi conajmniej 15
  stopni (idealna różnica 20 stopni)
 • Badania nie można przeprowadzać podczas opadów atmosferycznych lub mgły lub gdy
  bryła budynku jest wilgotna od opadów
 • Prędkość wiatru nie może przekraczać 1 m/s
 • Badanie wykonuje się w pochmurny dzień, przed wschodem lub po zachodzie słońca.

Jak przygotować się do badania termowizyjnego ?

 • Kilka godzin przed badaniem należy odsłonić wszystkie okna, rozsunąć zasłony i zdjąć
  wszelkie przedmioty z parapetów
 • Temperatura w dniu badania powinna być stabilna, w tym celu zaleca się na 24 h przed
  badaniem, ustawienie jednakowych nastawów na wszystkich głowic termostatycznych na
  grzejnikach
 • W dniu badania należy unikać: wietrzenia pomieszczeń, otwierania okien, używania
  kominka bądź innych źródeł ciepła
 • Należy zapewnić dostęp do miejsc potencjalnie problematycznych np. odsunięcie mebli,
  zdjęcie dywanu itp.